Vítejte na stránkách nestátního zdravotnického zařízení ambulance klinické logopedie. Jsem držitelkou registrace č. 023-0100-3507 Ministerstva zdravotnictví k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru klinický logoped.

Ambulance funguje od prosince 2013 a poskytuje komplexní diagnostikou a terapeutickou péči klientům s poruchami komunikace a poruchami polykání všech věkových kategorií.

V terapii preferuji komplexní přístup s využitím konceptů bazální stimulace, orofaciální regulační terapie, myofunkční terapie a konceptů rozvoje percepčních dovedností (např. tréninku fonologického uvědomění dle D. B. Elkonina, Metody dobrého startu, atp.). V případě potřeby doporučuji svým klientům další odborná vyšetření a předávám kantakty na oveřená kvalitní pracoviště (neurologie, psychologie, foniatrie...). 

Podrobnější přehled mé odborné praxe a absolvovaných kurzů v rámci postgraduálního vzdělávání naleznete v záložkách O mně a Absolvované kurzy.  

 

                                                                                                                    Mgr. Zuzana Lebedová

 

Fotogalerie: Úvod