Náš tým

Mgr. Zuzana Lebedová - klinický  logoped

Mgr. Eliška Haltofová - logoped v předatestační přípravě

Mgr. Jana Dědková - logoped v předatestační přípravě

Mgr. Tereza Lištvánová - logoped v předatestační přípravě

                           

 

 

Mgr. Zuzana Lebedová

                                         

Vysokoškolské vzdělání: Pedagogická fakulta Palackého univerzity v Olomouci, studijní obor logopedie

    

Specializační průprava a stáže v zahraničí: 2004 - atestace v oboru klinická logopedie

2007 stáž v týmu specializovaném na poruchy polykání  Univerzitní nemocnice Sint Radboud v Nijmegen – Holandsko

 

Odborná praxe:

2001-2004: foniatrické oddělení Fakultní nemocnice u svaté  Anny v Brně - logoped

2004-2006: Jedličkův ústav Praha - klinický logoped

2004-2013: neurologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze - klinický logoped

2013 - dosud: soukromá logopedická ambulance v Českém Brodě - klinický logoped

 

Autorství e-learningu pro studenty 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (název kapitoly: Získané neurogenní poruchy řečové komunikace a poruchy polykání )

Překlad učebnice autorů R. J. Love a W. G. Webb  Mozek a řeč – neurologie nejen pro logopedy

V letech 2004-2013 přednášková činnost na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v kurzech postgraduálního vzdělávání

Registrace č. 023-0100-3507 Ministerstva zdravotnictví k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru klinický logoped

 

Mgr. Eliška Haltofová

                          

Vysokoškolské vzdělání: oboru Logopedie na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

 

Odborná praxe:

2011 –2013: pracovník v sociálních službách - osobní asistent osob s mentálním postižením - SPOLU Olomouc

2014 – 2015: logopedka v projektu Sdílené radosti a strasti základních škol ORP Český Brod

2015 - dosud: logopedka v soukromé logopedické ambulanci Mgr. Zuzany Lebedové, v Českém Brodě

2015 - dosud: logopedka v Rehabilitačním sanatoriu Lázní Darkov


Mgr. Jana Dědková

                                                   

Vysokoškolské vzdělání: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – obor speciální pedagogika, studium zakončené státní závěrečnou zkouškou z logopedie, surdopedie, speciální pedagogiky a speciální pedagogické diagnostiky a poradenství

 

Odborná praxe:

2006-2007: Komunitní centrum Motýlek, Praha 14 - vedoucí úseku péče o děti se zdravotním postižením

2009: Občanské sdružení Klub Afasie, Praha 9 – vedení konverzačních skupin osob s afázií

2011: Carpe Diem s.r.o. -  Centrum pro poruchy řeči a komunikace, Praha 5 - asistentka ve skupinové terapii

2012: Mateřská škola Obláček, Praha 14 – asistentka pedagoga zajišťující logopedickou péči v logopedické třídě

2013: Baby centrum v zahradě, Újezd nad Lesy - lektorka logopedického kroužku pro předškolní děti

                       2012 – 2015: logopedická ambulance PhDr. Jana Schaeferová, Praha - logoped

                       2015 -dosud: Ambulnce klinické logopedie Mgr. Zuzana Lebedová - logoped

 

Mgr. Tereza Lištvánová

                                                   

    Vysokoškolské vzdělání: Univerzita Palackého v Olomouci, studijní obor logopedie

 

    Odborná praxe:

    2012 – dosud: Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze - logoped

    2012 – dosud: Stomatologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze, oddělení Maxiolofaciální chirurgie - logoped (dysfagiolog)

    2015 – dosud: Ambulance klinické logopedie Mgr. Zuzana Lebedová, Český Brod - logoped

 

    Přednášková činnost na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy

    Publikační činnost v odborných časopisech v oblasti dysfagiologie.