!!!OZNÁMENÍ PRO PACIENTY!!!

Vážení klienti,
pro Vaši i naši bezpečnost zavedena pro ambulantní provoz tato opatření:
1) Pro Vaše bezpečí je prostor ambulance včetně zařízení a pomůcek denně sterilizován generátorem ozonu. Toto opatření zajišťuje efektivní likvidaci virů a bakterií. Pravidelně se po každém pacientovi desinfikuje stůl a pomůcky.
2) V předsíňce se po odstrojení přezujete do vydesinfikovaných přezůvek, odejdete s dítětem na toaletu, kde sobě i jemu řádně umyjete ruce mýdlem a utřete jednorázovým ručníkem. Následně sobě i dítěti vydesinfikujete ruce desinfekčním prostředkem Anti-Covid.
3) Pokud nebudete mít již z domu vyplněné a vytištěné čestné prohlášení a dodatek k informovanému souhlasu (viz Dokumenty ke stažení), požádáme Vás o jeho vyplnění.
4) Od 1.9.2020 je dle nařízení MZČR povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách. V ambulanci bude před terapií dítěti nasazen ochranný štít a bude moci roušku odložit. Doprovod dítěte si ponechá roušku či respirátor (podle aktuálně platných opatření) po celu dobu návštěvy ambulance. Logoped má respirát, ale v případě, že potřebuje, aby dítě vidělo na ústa, respirátor na chvíli sundá a ponechá si štít.
5) Abyste se nepotkali s dalšími pacienty v čekárně, dodržujte čas, na který jste objednáni. Mezi jednotlivými pacienty jsou takové časové rozestupy, aby nedocházelo k jejich setkávání.
Těším se na Vás!
Vaše Zuzana Lebedová

 

Fotogalerie: Úvod