!!!OZNÁMENÍ PRO PACIENTY!!!

Vážení klienti,
do odvolání jsme pro Vaši i naši bezpečnost zavedli pro ambulantní provoz tato opatření:
1) Pro Vaše bezpečí je prostor ambulance včetně zařízení a pomůcek denně sterilizován generátorem ozonu. Toto opatření zajišťuje efektivní likvidaci virů a bakterií.
2) Na logopedii přijde vždy jen jedno dítě s jedním rodičem. Pokud přijdou sourozenci, druhý sourozence počká v čekárně a do ambulance půjde s rodičem pouze jedno dítě.
3) V předsíňce se po odstrojení přezujete do vydesinfikovaných přezůvek, odejdete s dítětem na toaletu, kde sobě i jemu řádně umyjete ruce mýdlem a utřete jednorázovým ručníkem. Následně sobě i dítěti vydesinfikujete ruce desinfekčním prostředkem Anti-Covid.
5) Pokud nebudete mít již z domu vyplněné a vytištěné čestné prohlášení a dodatek k informovanému souhlasu (viz Dokumenty ke stažení), požádáme Vás o jeho vyplnění.
6) Protože v rámci logopedické péče je potřeba vidět si vzájemně na ústa, budu používat ochranný štít. Stejný štít, jaký budu mít já - jen v menší velikosti - dostane i dítě. Zde Vás moc prosím, připravte na tuto skutečnost Vaše dítě dopředu, ukažte mu, jak štíty vypadají, popř. mu pořiďte jeho vlastní štít a vezměte jej s sebou. Na základě usnesení vlády z 11.5.2020 je povoleno pacientům a zdravotnickým pracovníkům po dobu nezbytně nutnou pro poskytování zdravotní péče nenosit ochranný prostředek dýchacích cest, jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, atp.
7) Po ukončení terapie a Vašem odchodu budou ochranné štíty, kliky, stůl a přezůvky vydezinfikovány a připraveny pro další pacienty.
8) Abyste se nepotkali s dalšími pacienty v čekárně, dodržujte čas, na který jste objednáni. Mezi jednotlivými pacienty budeme mít takové časové rozestupy, aby nedošlo k jejich setkání.
9) Prostor ambulance je každý den po skončení provozu desinfikován pomocí generátoru ozónu. 
Těšíme se na Vás, protože nám už moc chybíte!
Vaš logopedky Zuzana Lebedová a Eliška Haltofová

 

Fotogalerie: Úvod