Mlčenlivost

Jakožto poskytovatel zdravotní péče jsem povinována zachovávat mlčenlivost (zákon 372/2011Sb., § 51). Veškeré informace sdělené mi klientem a/nebo jeho zákonným zástupcem proto podléhají mé povinné mlčenlivosti. Jiným osobám mohou být sděleny pouze s výslovným souhlasem klienta nebo jeho zákonného zástupce. Za porušení povinné mlčenlivosti se nepovažují pouze okolnosti přesně stanovené výše uvedeným zákonem.