Vítejte na stránkách nestátního zdravotnického zařízení ambulance klinické logopedie (registrace č. 023-0100-3507 Ministerstva zdravotnictví k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru klinický logoped).

Ambulance funguje od prosince 2013 a poskytuje komplexní diagnostikou a terapeutickou péči klientům s poruchami komunikace a poruchami polykání všech věkových kategorií.

V terapii preferujeme komplexní přístup s využitím konceptů bazální stimulace, orofaciální regulační terapie, myofunkční terapie, terapie orální pozice, prvků senzorické integrace a konceptů rozvoje percepčních dovedností (např. tréninku fonologického uvědomění dle D. B. Elkonina, Metody dobrého startu, atp.). V případě potřeby doporučujeme svým klientům další odborná vyšetření a předáme kantakty na ověřená pracoviště (neurologie, psychologie, foniatrie...). 

Podrobnější přehled odborné praxe a absolvovaných kurzů v rámci postgraduálního vzdělávání naleznete v záložkách O nás a Absolvované kurzy.  

 

                                                                                                

Mgr. Zuzana Lebedová

                                         

Vysokoškolské vzdělání: Pedagogická fakulta Palackého univerzity v Olomouci, studijní obor logopedie

    

Specializační průprava a stáže v zahraničí: 2004 - atestace v oboru klinická logopedie

2007 stáž v týmu specializovaném na poruchy polykání  Univerzitní nemocnice Sint Radboud v Nijmegen – Holandsko

 

Odborná praxe:

2001-2004: foniatrické oddělení Fakultní nemocnice u svaté  Anny v Brně - logoped

2004-2006: Jedličkův ústav Praha - klinický logoped

2004-2013: neurologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze - klinický logoped

2013 - dosud: soukromá logopedická ambulance v Českém Brodě - klinický logoped

 

Šéfredaktorka e-časopisu Listy klinické logopedie (https://casopis.aklcr.cz/).

Autorství e-learningu pro studenty 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (název kapitoly: Získané neurogenní poruchy řečové komunikace a poruchy polykání )

Překlad učebnice autorů R. J. Love a W. G. Webb  Mozek a řeč – neurologie nejen pro logopedy

V letech 2004-2013 přednášková činnost na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v kurzech postgraduálního vzdělávání

Registrace č. 023-0100-3507 Ministerstva zdravotnictví k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru klinický logoped

 

 

Mgr. Kamila Machánová

 
                                     
 
 
Vysokoškolské vzdělání: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, studijní obor Speciální pedagogika - komunikační techniky (SZZ: logopedie, surdopedie, pedagogika a psychologie, strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami)

Specializační průprava - zařazení do specializačního vzdělávání v oboru: klinická logopedie, ke dni 18. 10. 2021

 

Odborná praxe:

Doben 2021 - dosud: Klinická logopedie Centrum tarapie autismu - Praha

Duben 2021 - září 2022: Ambulance klinické logopedie Prosek - Praha

Říjen 2022 - dosud: Ambulance klinické logopedie Mgr. Zuzana Lebedová, Český Brod