Náš tým

Mgr. Zuzana Lebedová - klinický  logoped

Mgr. Eliška Haltofová - logoped v předatestační přípravě

                          

Mgr. Zuzana Lebedová

                                          

Vysokoškolské vzdělání: Pedagogická fakulta Palackého univerzity v Olomouci, studijní obor logopedie

    

Specializační průprava a stáže v zahraničí: 2004 - atestace v oboru klinická logopedie

2007 stáž v týmu specializovaném na poruchy polykání  Univerzitní nemocnice Sint Radboud v Nijmegen – Holandsko

 

Odborná praxe:

2001-2004: foniatrické oddělení Fakultní nemocnice u svaté  Anny v Brně - logoped

2004-2006: Jedličkův ústav Praha - klinický logoped

2004-2013: neurologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze - klinický logoped

2013 - dosud: soukromá logopedická ambulance v Českém Brodě - klinický logoped

 

Autorství e-learningu pro studenty 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (název kapitoly: Získané neurogenní poruchy řečové komunikace a poruchy polykání )

Překlad učebnice autorů R. J. Love a W. G. Webb  Mozek a řeč – neurologie nejen pro logopedy

V letech 2004-2013 přednášková činnost na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v kurzech postgraduálního vzdělávání

Registrace č. 023-0100-3507 Ministerstva zdravotnictví k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru klinický logoped

 

Mgr. Eliška Haltofová

                           

Vysokoškolské vzdělání: oboru Logopedie na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

 

Odborná praxe:

2011 –2013: pracovník v sociálních službách - osobní asistent osob s mentálním postižením - SPOLU Olomouc

2014 – 2015: logopedka v projektu Sdílené radosti a strasti základních škol ORP Český Brod

2015 - dosud: logopedka v soukromé logopedické ambulanci Mgr. Zuzany Lebedové, v Českém Brodě

2015 - 2018: logopedka v Rehabilitačním sanatoriu Lázní Darkov

2018 - dosud: logopedka v nemocnici Třinec