Toto zdravotnické zařízení má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami. Pro poskytnutí bezplatné zdravotní péče je nutné, aby pacient předložil platné (tj. maximálně rok staré) doporučení od lékaře (praktického lékaře, psychiatra, neurologa, foniatra...).

POZOR!

Pro všechny pacienty platí povinnost omluvit se předem z terapie, na kterou nemůže pacient dorazit (telefonát s omluvou deset minut před začátkem terapie je ještě považován za včasnou omluvu, nikoliv však telefonát deset minut po začátku terapie).

Storno poplatek za  neomluvenou terapii (každý pacient má nárok na jednu neomluvenou terapii bez zpoplatnění) činí 500 Kč.

Další zpoplatněné úkony:

Vyšetření a potvrzení na přihlášku k vysokoškolskému studiu....................200 Kč

 

Sepsání zprávy na žádost pacienta .............................................................200 Kč