Od 1.5.2018 má naše ambulance smlouvu s VZP ČR (111), od 1.1.2020 rovněž s pojišťovnami ČPZP (205) a VoZP (201) a od 1.1.2021 s OZP (207) a ZPMVČR (211). Pro klienty těchto pojišťoven je k bezplatnému ošetření nutné předložit žádanku od odesílajícího lékaře, tzv. poukaz na vyšetření/ošetření K.

Pojištěnci ostatních zdravotních pojišťoven si péči hradí sami dle níže uvedeného ceníku, poukaz na vyšetření od odesílajícího lékaře nemusí předkládat.

 

Ceník

Níže uvedené ceny jsou platné od 1.4.2019

První návštěva (vyšetření, seznámení s výsledky vyšetření, započetí terapie),

délka návštěvy 45-60minut...............................................................................500 Kč

 

Terapie lehčích forem narušení komunikační schopnosti (včetně edukačního pohovoru a předání tištěných materiálů pro domácí nácvik), délka návštěvy 30 minut..................300 Kč

 

Terapie komplexnějších poruch komunikace a poruch polykání (včetně edukačního pohovoru a předání tištěných materiálů pro domácí nácvik), 

délka návštěvy 45 minut……………………………………………………….400 Kč

 

Vyšetření a potvrzení na přihlášku k vysokoškolskému studiu....................200 Kč

 

Storno poplatek za

 neomluvenou terapii (každý pacient má nárok na jednu neomluvenou terapii bez zpoplatnění, další neomluvené terapie jsou zpoplatněny) ………………..300

 

Každý pacienta má zdarma nárok na zprávu z úvodního vyšetření a z vyšetření při propuštění z péče.

Ostatní zprávy sepsané na žádost pacienta jsou zpoplatněny částkou 100Kč.