Od 1.5.2018 má naše ambulance smlouvu s VZP ČR (pro klienty této pojišťovny je k bezplatnému ošetření nutné předložit žádanku od odesílajícího lékaře, tzv. poukaz na vyšetření/ošetření K).

Pojištěnci ostatních zdravotních pojišťoven si péči nadále hradí sami dle níže uvedeného ceníku, poukaz na vyšetření od odesílajícího lékaře nemusí předkládat.

 

Ceník

Ceny platné od 1.9.2017

První návštěva (vyšetření, seznámení s výsledky vyšetření, započetí terapie),

délka návštěvy 45-60minut...............................................................................450 Kč

 

Terapie lehčích forem narušení komunikační schopnosti (včetně edukačního pohovoru a předání tištěných materiálů pro domácí nácvik), délka návštěvy 30 minut............................................................................................250 Kč

 

Terapie komplexnějších poruch komunikace a poruch polykání (včetně edukačního pohovoru a předání tištěných materiálů pro domácí nácvik), 

délka návštěvy 45 minut..............................................................................345 Kč

 

 

Ceny úkonů, které nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou, hradí je tedy všichni pacienti.

 

Vyšetření a potvrzení na přihlášku k vysokoškolskému studiu......................200 Kč

 

Storno poplatek za  neomluvenou terapii (každý pacient má nárok na jednu neomluvenou terapii bez zpoplatnění,

další neomluvené terapie jsou zpoplatněny) ....................................................250Kč

 

Každý pacienta má zdarma nárok na zprávu z úvodního vyšetření a z vyšetření při propuštění z péče.

Ostatní zprávy sepsané na žádost pacienta jsou zpoplatněny částkou 100Kč.