Ceník

Ambulance nemá smlouvu se zdravotními pojišťovnami, péči si tedy hradí pacient sám.

 

Ceny platné od 1.9.2017

První návštěva (vyšetření, seznámení s výsledky vyšetření, započetí terapie),

délka návštěvy 45-60minut...............................................................................450 Kč

 

Terapie lehčích forem narušení komunikační schopnosti (včetně edukačního pohovoru a předání tištěných materiálů pro domácí nácvik), délka návštěvy 30 minut............................................................................................250 Kč

 

Terapie komplexnějších poruch komunikace a poruch polykání (včetně edukačního pohovoru a předání tištěných materiálů pro domácí nácvik), 

délka návštěvy 45 minut..............................................................................345 Kč

 

 Vyšetření a potvrzení na přihlášku k vysokoškolskému studiu......................200 Kč

 

Storno poplatek za  neomluvenou terapii (každý pacient má nárok na jednu neomluvenou terapii bez zpoplatnění,

další neomluvené terapie jsou zpoplatněny) ....................................................250Kč

 

Zpráva o průběhu logopedické péče na vyžádání pacienta (každý pacienta má nárok na

jednu zprávu z vyšetření zdarma)..................................................................100Kč