Vyjma zdravotních pojišťoven ZP Škoda a RBP má toto zdravotnické zařízení smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami. Pro poskytnutí bezplatné zdravotní péče je nutné, aby pacient předložil platné (tj. maximálně rok staré) doporučení od lékaře (praktického lékaře, psychiatra, neurologa, foniatra...).

Pojištěnci zdravotních pojišťoven ZP Škoda a RBP si péči hradí sami dle níže uvedeného ceníku, poukaz na vyšetření od odesílajícího lékaře nemusí předkládat.

Ceník

První návštěva (vyšetření, seznámení s výsledky vyšetření, započetí terapie),

délka návštěvy 45-60minut...............................................................................500 Kč

Terapie lehčích forem narušení komunikační schopnosti (včetně edukačního pohovoru a předání tištěných materiálů pro domácí nácvik), délka návštěvy 30 minut..................300 Kč

Terapie komplexnějších poruch komunikace a poruch polykání (včetně edukačního pohovoru a předání tištěných materiálů pro domácí nácvik), 

délka návštěvy 45 minut……………………………………………………….400 Kč

POZOR!

I pro pacienty zdravotních pojišťoven, s nimiž máme smlouvu, platí povinnost omluvit se předem z terapie, na kterou nemůže pacient dorazit (telefonát s omlouvou deset minut před začátkem terapie je ještě považován za včasnou omluvu, nikoliv však telefonát deset minut po začátku terapie).

Storno poplatek za  neomluvenou terapii (každý pacient má nárok na jednu neomluvenou terapii bez zpoplatnění) činí 300 Kč.

Další zpoplatněné úkony:

Vyšetření a potvrzení na přihlášku k vysokoškolskému studiu....................200 Kč

 

Sepsání zprávy na žádost pacienta .............................................................200 Kč