Mgr. Zuzana Lebedová

Vady a poruchy sluchu, Praha, 2002

Incipientní koktavost A, Otrokovice, 2002

Afaziologie A, Praha, 2003

Specializační kurz ve foniatrii – vrozené vývojové vady obličeje, Praha, 2003

Trénink fonologického uvědodomění podle Elkonina, Bratislava, 2003

Fixovaná koktavost, Otrkovice, 2003

Neurologie pro klinické logopedy, Brno, 2003

Vývojová dysfázie, Praha, 2004

Afaziologie B, Otrokovice, 2004

Vyšetřovací testy v klinické logopedii, Plzeň, 2004

Hlas, Praha, 2004

Neodkladná první pomoc, Praha, 2004

Diagnostika a terapie poruch polykání u dospělých pacientů, Praha, 2005

Základní kurz bazální stimulace v ošetřovatelství, Praha, 2005

Dysartrie, Plzeň, 2005

Cévní onemocnění mozku, Praha, 2006

Narušená komunikační schopnost při demenci, Bratislava 2006

Orofaciální stimulace I., Praha, 2006

Extrapyramidová onemocnění II., dyskinetické syndromy, Praha, 2007

Demence, kognitivní poruchy a kortikální syndromy, Praha, 2007

Myofunkční zlozvyky a jejich řešení, Praha, 2007

Poranění mozku, diagnostika, rehabilitace, neuropsychoterapie, následná péče, Praha, 2009

Extrapyramidová onemocněnění X. ročník, Velké Losiny, 2009

Logopedická diagnostika a terapie poruch polykání s možností využití videofluoroskopie, Praha, 2009

Extrapyramidová onemocněnění XI. ročník, Luhačovice, 2010

Extrapyramidová onemocnění XII. ročník, Luhačovice, 2011

Aspekty vysokého věku v poruchách komunikace, Praha, 2011

Multidisciplinární péče o pacienty s dysfagií při nádorech hlavy a krku, Praha, 2011

Komplexní vyšetření poruch polykání v ambulantní i klinické praxi, Hradec Králové, 2013

Management dysfagie v intenzivní péči, Praha, 2013

Metoda dobrého startu, Praha, 2015

Metody vyučování čtení, Praha, 2015

Baterie testů fonologických schopností pro děti předškolního a raného školního věku, Praha, 2015

Senzoricko-senzitivní integrace v rehabilitaci poruch řeči a sluchu, Praha, 2016

Rozvoj komunikace u dětí s poruchou autistického spektra I., Praha 2016

Pomoz mi naučit se číst! Rozvoj čtenářské gramotnosti u dyslektiků, Praha 2016

Terapie orální pozice, Brno 2016

Rozvoj komunikace u dětí s poruchou autistického spektra II., Praha 2016

II. klinicko logopedické sympozium - Diagnostika a léčba poruch plynulosti řeči z holistického pohledu, Praha 2017

Prvky senzorické integrační terapie v logopedické praxi, Brno 2017

Balbuties, Praha 2018

Neuromotorický vývoj dětí, orofac. oblast, Praha 2018

IV. klinicko logopedické sympozium - Diagnostika a terapie poruch emocí a chování v kontextu klinické logopedie, Praha 2019

Laheyové model vývoje řeči, Brno 2019

Školící a výcvikový kurz MABC-2 Test motoriky pro děti, Praha 2020

Raná intervence dětí do 3,6 let, Brno 2020

Narušení zvukové roviny řeči, diagnostika a terapie, on-line kurz 2021

Metodika odměňování u individuálních a skupinových intervencí dle ABA, on-line kurz 2022