Mgr. Zuzana Lebedová

Facilitační systémová terapie a Lurijova neuropsychologická škola - certifikovaný kurz, Přerov 2024

Verbální dyspraxie, on-line semínář, aktivní účast 2023

Klinicko-logopedická diagnostika u dětí, Ústí nad Labem 2023

Balbuties B, Brno 2023

Podpora sociálně přijatelného chování u dětí s PAS a jiných NVP, on-line kurz 2022

Metodika odměňování u individuálních a skupinových intervencí dle ABA, on-line kurz 2022

Narušení zvukové roviny řeči, diagnostika a terapie, on-line kurz 2021

Raná intervence dětí do 3,6 let, Brno 2020

Školící a výcvikový kurz MABC-2 Test motoriky pro děti, Praha 2020

Laheyové model vývoje řeči, Brno 2019

IV. klinicko logopedické sympozium - Diagnostika a terapie poruch emocí a chování v kontextu klinické logopedie, Praha 2019

Neuromotorický vývoj dětí, orofac. oblast, Praha 2018

Balbuties A, Praha 2018

Prvky senzorické integrační terapie v logopedické praxi, Brno 2017

II. klinicko logopedické sympozium - Diagnostika a léčba poruch plynulosti řeči z holistického pohledu, Praha 2017

Rozvoj komunikace u dětí s poruchou autistického spektra II., Praha 2016

Terapie orální pozice, Brno 2016

Pomoz mi naučit se číst! Rozvoj čtenářské gramotnosti u dyslektiků, Praha 2016

Rozvoj komunikace u dětí s poruchou autistického spektra I., Praha 2016

Senzoricko-senzitivní integrace v rehabilitaci poruch řeči a sluchu, Praha, 2016

Baterie testů fonologických schopností pro děti předškolního a raného školního věku, Praha, 2015

Metoda dobrého startu, Praha, 2015

Metody vyučování čtení, Praha, 2015

Management dysfagie v intenzivní péči, Praha, 2013

Komplexní vyšetření poruch polykání v ambulantní i klinické praxi, Hradec Králové, 2013

Extrapyramidová onemocnění XII. ročník, Luhačovice, 2011

Aspekty vysokého věku v poruchách komunikace, Praha, 2011

Multidisciplinární péče o pacienty s dysfagií při nádorech hlavy a krku, Praha, 2011

Extrapyramidová onemocněnění XI. ročník, Luhačovice, 2010

Poranění mozku, diagnostika, rehabilitace, neuropsychoterapie, následná péče, Praha, 2009

Extrapyramidová onemocněnění X. ročník, Velké Losiny, 2009

Logopedická diagnostika a terapie poruch polykání s možností využití videofluoroskopie, Praha, 2009

Extrapyramidová onemocnění II., dyskinetické syndromy, Praha, 2007

Demence, kognitivní poruchy a kortikální syndromy, Praha, 2007

Myofunkční zlozvyky a jejich řešení, Praha, 2007

Cévní onemocnění mozku, Praha, 2006

Narušená komunikační schopnost při demenci, Bratislava 2006

Orofaciální stimulace I., Praha, 2006

Diagnostika a terapie poruch polykání u dospělých pacientů, Praha, 2005

Základní kurz bazální stimulace v ošetřovatelství, Praha, 2005

Dysartrie, Plzeň, 2005

Vývojová dysfázie, Praha, 2004

Afaziologie B, Otrokovice, 2004

Vyšetřovací testy v klinické logopedii, Plzeň, 2004

Hlas, Praha, 2004

Neodkladná první pomoc, Praha, 2004

Afaziologie A, Praha, 2003

Specializační kurz ve foniatrii – vrozené vývojové vady obličeje, Praha, 2003

Trénink fonologického uvědodomění podle Elkonina, Bratislava, 2003

Fixovaná koktavost, Otrkovice, 2003

Neurologie pro klinické logopedy, Brno, 2003

Vady a poruchy sluchu, Praha, 2002

Incipientní koktavost A, Otrokovice, 2002

 

 

Mgr. Kamila Machánová

Verbální dyspraxie, on-line seminář 2023

Afaziologie A, Brno 2023

Poruchy plynulosti řeči, současný přístup k diagnostice a terapii, Praha 2023

Získané dysartrie, Praha 2023

Testy v klinické logopedii, Brno 2023

Specifické poruchy učení, Praha 2023

Neurogenní poruchy řeči a hlasu, Praha 2023

Klinicko-logopedická diagnostika u dětí, Ústí nad Labem 2023

Diagnostika specifických vývojových poruch učení v českém jazyce z pohledu klinického logopeda, Praha 2022

Strukturální patologie ORF oblasti, Praha 2022

Balbuties A – základní, Brno 2022

Mezioborová konference s mezinárodní účastí: Poruchy autistického spektra od časného rozpoznání k možnostem řešení v batolecím věku, Praha 2022

Vývojová dysfázie v klinické praxi II. - terapeutický proces, Praha 2022
Klinická neurologie pro klinické logopedy, Brno 2022

V. Klinicko logopedické sympozium – Orofaciální rehabilitace, Praha 2022

Hlas, Praha 2022

Vývojová dysfázie v klinické praxi I. – teoretická část, Praha 2022

Rodiče v terapii a kompetence klinického logopeda, Praha 2022

Diagnostika přetrvávajících a získaných poruch komunikace u dospělých osob, Praha 2022

Vývoj artikulace dítěte v normě a patologii, Praha 2022

Psychogenní poruchy komunikace v dětském věku - Elektivní mutismus, Praha 2022

Rozštěpové vady orofaciálního komplexu, Praha 2021

Praktická cvičení pro děti s vývojovou dysfázií, webinář 2021

Základy Hejného metody v předmatematické výchově, webinář 2021
Učím se číst, webinář 2021

Myofunkcni terapie - kazuistický seminář, Brno 2019

Problematika krmení u dětí raného věku a jeho vliv na rozvoj komunikačních dovedností, Praha 2019