Mgr. Zuzana Lebedová

Vady a poruchy sluchu, Praha, 2002

Incipientní koktavost A, Otrokovice, 2002

Afaziologie A, Praha, 2003

Specializační kurz ve foniatrii – vrozené vývojové vady obličeje, Praha, 2003

Trénink fonologického uvědodomění podle Elkonina, Bratislava, 2003

Fixovaná koktavost, Otrkovice, 2003

Neurologie pro klinické logopedy, Brno, 2003

Vývojová dysfázie, Praha, 2004

Afaziologie B, Otrokovice, 2004

Vyšetřovací testy v klinické logopedii, Plzeň, 2004

Hlas, Praha, 2004

Neodkladná první pomoc, Praha, 2004

Diagnostika a terapie poruch polykání u dospělých pacientů, Praha, 2005

Základní kurz bazální stimulace v ošetřovatelství, Praha, 2005

Dysartrie, Plzeň, 2005

Cévní onemocnění mozku, Praha, 2006

Narušená komunikační schopnost při demenci, Bratislava 2006

Orofaciální stimulace I., Praha, 2006

Extrapyramidová onemocnění II., dyskinetické syndromy, Praha, 2007

Demence, kognitivní poruchy a kortikální syndromy, Praha, 2007

Myofunkční zlozvyky a jejich řešení, Praha, 2007

Poranění mozku, diagnostika, rehabilitace, neuropsychoterapie, následná péče, Praha, 2009

Extrapyramidová onemocněnění X. ročník, Velké Losiny, 2009

Logopedická diagnostika a terapie poruch polykání s možností využití videofluoroskopie, Praha, 2009

Extrapyramidová onemocněnění XI. ročník, Luhačovice, 2010

Extrapyramidová onemocnění XII. ročník, Luhačovice, 2011

Aspekty vysokého věku v poruchách komunikace, Praha, 2011

Multidisciplinární péče o pacienty s dysfagií při nádorech hlavy a krku, Praha, 2011

Komplexní vyšetření poruch polykání v ambulantní i klinické praxi, Hradec Králové, 2013

Management dysfagie v intenzivní péči, Praha, 2013

Metoda dobrého startu, Praha, 2015

Metody vyučování čtení, Praha, 2015

Baterie testů fonologických schopností pro děti předškolního a raného školního věku, Praha, 2015

Senzoricko-senzitivní integrace v rehabilitaci poruch řeči a sluchu, Praha, 2016

Rozvoj komunikace u dětí s poruchou autistického spektra I., Praha 2016

Pomoz mi naučit se číst! Rozvoj čtenářské gramotnosti u dyslektiků, Praha 2016

Terapie orální pozice, Brno 2016

Rozvoj komunikace u dětí s poruchou autistického spektra II., Praha 2016

II. klinicko logopedické sympozium - Diagnostika a léčba poruch plynulosti řeči z holistického pohledu, Praha 2017

Prvky senzorické integrační terapie v logopedické praxi, Brno 2017

Balbuties, Praha 2018

Neuromotorický vývoj dětí, orofac. oblast, Praha 2018

IV. klinicko logopedické sympozium - Diagnostika a terapie poruch emocí a chování v kontextu klinické logopedie, Praha 2019

Laheyové model vývoje řeči, Brno 2019

Školící a výcvikový kurz MABC-2 Test motoriky pro děti, Praha 2020

Raná intervence dětí do 3,6 let, Brno 2020

 

Mgr. Eliška Haltofová

Poruchy polykání – diagnostika a léčba, Hradec Králové, 2019

Bazální stimulace – základní kurz, Ostrava, 2019

Laheyovej model vývinu reči, Ostrava, 2019

Vliv příjmu potravy na rozvoj orálních funkcí alterace sublingv. uzdičky, Bratislava, 2019

Afaziologie B, Brno, 2018

Vývojová dysfázie, Praha, 2018

Neurogenní poruchy u dospělých, Brno, 2018

Balbuties, Praha, 2018

Specializační kurz v klinické logopedii – spec. výcvik, Praha, 2018

Neodkladná první pomoc, Brno, 2018

Základy zdravotnické legislativy, Praha, 2018

Funkční poruchy hlasu, Praha, 2018

Klinická neurologie pro klinické logopedy, Brno, 2017

Prvky senzorické integrační terapie v logopedické praxi, Brno, 2017

Palatolalie, Praha, 2017

Vady a poruchy sluchu, Praha, 2017

Vyšetřovací testy v klinické logopedii, Praha, 2017

Dyslalalie, Praha, 2017

Afaziologie A, Brno, 2017

Dysartrie, Praha, 2017

Specializační kurz v klinické logopedii – základní kmen, Praha, 2017

Elektivní mutismus, Praha, 2017

Dysfagie, Praha, 2017

Terapie orální pozice, Brno, 2016

Základy dětské neuropsychologie – Mgr. Tatiana Ustinovich (10. 12. 2016)
Afázie I, II – prim. PaedDr. M. Čecháčková (25. - 26. 11. 2016, 2. - 3. 12. 2016)
Diagnostika kognitivních poruch u neurodegenerativních onemocnění ve stáří – MUDr. Martin Vyhnálek, Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D. (14. 11. 2016)

Senzoricko – senzitivní integrace v rehabilitaci poruch řeči a sluchu – MUDr. Martin Kučera (8. – 9. 1. 2016)

Dyslexie a dysortografie prakticky - doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. (9. 6. 2015)

Baterie testů fonologických schopností pro děti předškolního a raného školního věku – Mgr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D. (19. 5. 2015)

Metody vyučování čtení – doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. (14. 4. 2015)

Metoda dobrého startu – PhDr. Jana Swierkoszová (30. 3. 2015)

Dysfázie - PaedDr. Dana Kutálková (5. 3. 2015)

Jak na hyperaktivní dítě – Mgr. Barbora Krankusová (9. 2. 2015)

Školní zralost a zápis do školy – Mgr. Jiřina Bednářová (11. 12. 2014)

KUPREV – Primárně preventivní program pro děti od 4 do 8 let - Mgr. Barbora Krankusová (18. 10. 2014)

Rozvíjení jazykových schopností – trénink jazykového uvědomování podle Elkonina – Mgr. Anna Dostálová (3. 10. 2014)

Základy znakového jazyka - Oblastní unie neslyšících Olomouc (9/ 2010 – 6/2013)

Školení o metodice alternativního komunikačního systémuPECS– Mgr. Alena Donnertová, DiS. (30. 4. 2013)

Kurz pro asistenty lidí s mentálním postižením – Mgr. Martin Lečbych, Ph.D., Mgr. Iveta Grofková, Ph.D. (8. 4. 2011 – 10. 4. 2011)